Stijging kosten openbaar vervoer

Uit onderzoek blijkt dat de kosten van het openbaar vervoer een grotere stijging hebben dan de kosten die we kwijt zij voor de auto. In tien jaar stegen de kosten voor het openbaar verover met 30 procent. Ook de kosten voor het rijden van een auto steeg ten opzichte van tien jaar geleden, maar minder dan de kosten voor het openbaar vervoer. De auto voor het rijden van een auto steeg met 15 procent ten opzichte van tien jaar eerder.

Jezelf vervoeren door middel van het openbaar vervoer wordt steeds populairder. Mede door bewustwording van het milieu, besluiten veel mensen onder andere naar het werk te gaan met het openbaar vervoer. Onder het openbaar vervoer valt reizen met de train, bus, metro, tram en taxi. Mensen besluiten tegenwoordig om eerder met het openbaar vervoer naar bijvoorbeeld het werk te gaan. De prijsstijging van het personenvervoer was in 2019 zelfs de grootste van Europa.

Uiteraard komen er ook kosten kijken bij het rijden van een eigen auto. Denk hierbij aan kosten voor het onderhoud, de brandstof of parkeren. Daarnaast kun je natuurlijk de pech hebben dat je lang in de file staat. Behalve dat je met het openbaar vervoer vertraging kunt hebben, zul je niet in de file staan.

Goed werkgeverschap steeds belangrijker

In de huidige arbeidsmarkt wordt goed werkgeverschap steeds belangrijker. Dit komt onder andere door het krapper worden van de arbeidsmarkt, maar ook het populairder worden van ‘goede werkgevers’.

Op de krappe arbeidsmarkt hebben veel bedrijven moeite met het vinden en binden van sollicitanten en huidige (vaste en flexibele) werknemers. Er zijn veel werkzame personen en het aantal werklozen is relatief laag. Als bedrijf zul je dat dus je beste beentje voor moeten zetten en iets extra’s moeten bieden ten aanzien van de concurrentie. Alleen dan kun je de best werknemers aan je binden. Het gaat niet alleen maar meer om salaris, maar ‘goed werkgeverschap’ wordt steeds belangrijker.

Goed werkgeverschap houdt in dat je als bedrijf iets extra’s hebt te bieden op het vlak van onder andere professionele, maar ook persoonlijke ontwikkeling en behoefte van de medewerker. Dit leidt tot goed werkgeverschap.

Steeds meer bedrijven merken dat ze de tijd en kennis merken om het goede werkgeverschap op een juiste manier in te delen. Zij besluiten daarom het juridische werkgeverschap uit te besteden bij een externe partij. Daarnaast neemt deze externe partij, vaak in de vorm van een payroll organisatie, ook ander werkgeverslasten over. Denk hierbij onder andere verzuim, personeelsadministratie, juridische kosten enzovoort.

Werkdruk stijgt

Nederlandse medewerkers zijn wel tevreden, maar dat betekent niet dat ze hun als onbezorgd zien. Vooral de stijgende werkdruk geeft hen een rede tot zorgen. Dat blijkt uit onderzoek, waartoe CNV de opdracht gaf.

De laatste jaren krijgen Nederlandse medewerkers het steeds drukker. Een burn-out is een veelvoorkomend probleem. Ook onder jongeren. Een groot deel van de Nederlandse medewerkers ervaart een grote werkdruk. Dit vertaald zich in hoge eisen, veel werkzaamheden en deadlines. De stijging van het aantal medewerker met een burn-out kan ook verklaar worden dat het tegenwoordig eerder sociaal geaccepteerd wordt om hier voor uit te komen. Waar het vroeger toch vaak verzwegen werd en er minder over emoties werd gepraat. Dit gebeurt in de huidige maatschappij meer.

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het van belang je om de juiste medewerkers bij je organisatie te houden. Door de toenemende hoge werkdruk kunnen medewerkers besluiten bijvoorbeeld ergens anders te gaan werken, waar de werkdruk minder hoog is. Of waar ze een betere balans kunnen vinden tussen werk en priv├ę.

Een juiste balans zoeken tussen werkzaamheden en ontspanning is hierbij van belang. Mailtjes en telefoontjes hoeven niet direct beantwoord te worden, al denken veel medewerkers dit wel. Grenzen aangeven is hierbij van belang. Om licht psychische klachten preventief tegen te gaan, wordt e-health ingezet. E-health is een laagdrempelige manier om bij te dragen aan de GGZ in Nederland.

Robotisering op de arbeidsmarkt

Het aantal werknemers in de industriebranche neemt toe. Dit mede door de economische groei van de afgelopen jaren. Het aantal taken die uit kunnen worden gevoerd door machines/robots neemt toe. Maar ook vakkennis van echte werknemers blijft nodig. Dit meldt het UWV.

De technische revolutie, waarbij routinematige taken over kunnen worden genomen door machines zit in de lift. Het beeld wordt geschetst dat er voornamelijk laagopgeleide werknemers hier de lasten van zullen ervaren. Enkel blijft handmatig werk van belang. Sommige taken of kennis zoals de kennis over het materiaal blijft. Computerwerk, wat meer wordt gedaan door hoger opgeleide werknemers, zal juist eerder verdwijnen en worden overgenomen door machines.

In de huidige arbeidsmarkt blijft het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Dus robotisering kan kansen bieden. Tekort van werknemers in branches kan hierdoor opgevuld worden of bestaande teams kunnen worden versterkt. Daarnaast kan er bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk worden overgenomen.

Technologische ontwikkelingen gaan snel. En biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Het is dus van belang op de hoogte te blijven als organisaties van de ontwikkelingen en veranderingen. Ook voor medewerkers is het belangrijk zich te blijven ontwikkelen en zich mogelijk om te laten scholen als blijkt dat hun werkzaamheden in de toekomst komen te vervallen door robotisering.