Robotisering op de arbeidsmarkt

Het aantal werknemers in de industriebranche neemt toe. Dit mede door de economische groei van de afgelopen jaren. Het aantal taken die uit kunnen worden gevoerd door machines/robots neemt toe. Maar ook vakkennis van echte werknemers blijft nodig. Dit meldt het UWV.

De technische revolutie, waarbij routinematige taken over kunnen worden genomen door machines zit in de lift. Het beeld wordt geschetst dat er voornamelijk laagopgeleide werknemers hier de lasten van zullen ervaren. Enkel blijft handmatig werk van belang. Sommige taken of kennis zoals de kennis over het materiaal blijft. Computerwerk, wat meer wordt gedaan door hoger opgeleide werknemers, zal juist eerder verdwijnen en worden overgenomen door machines.

In de huidige arbeidsmarkt blijft het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Dus robotisering kan kansen bieden. Tekort van werknemers in branches kan hierdoor opgevuld worden of bestaande teams kunnen worden versterkt. Daarnaast kan er bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk worden overgenomen.

Technologische ontwikkelingen gaan snel. En biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Het is dus van belang op de hoogte te blijven als organisaties van de ontwikkelingen en veranderingen. Ook voor medewerkers is het belangrijk zich te blijven ontwikkelen en zich mogelijk om te laten scholen als blijkt dat hun werkzaamheden in de toekomst komen te vervallen door robotisering.